Het vastleggen van de bouwkundige staat van de woning of bedrijfspand door middel van een bouwkundige vooropname is van belang als de mogelijkheid bestaat dat er naar aanleiding van bouwactiviteiten schade kan ontstaan aan uw pand. Dit is belangrijk wanneer uw gebouw of object zich naast of in de directe omgeving van het te realiseren project bevindt.

Bij een bouwkundige vooropname (0-opname) worden alle scheurvormingen, schade en zettingen van zowel het interieur als het exterieur fotografisch vastgelegd en verwerkt in een bouwkundig rapport. Mocht er tijdens of na de werkzaamheden schade worden geconstateerd aan het pand, heeft u met dit bouwkundig rapport een belangrijk document in handen om de schade te verhalen.

Wanneer is een bouwkundige vooropname nodig?

Werkzaamheden waarbij schade kan ontstaan zijn onder andere:

  • Heiwerkzaamheden (palen of damwanden)
  • Het verlagen van het grondwaterpeil (b.v. bronbemaling)
  • Graafwerkzaamheden (bouwput of aanleggen riolering)
  • Zwaar transport (bouwverkeer of zandtransport)

Soms is er naast het maken van een bouwkundige vooropname ook nog aanvullende monitoring nodig. Hierbij moet u denken aan een waterpasmeting bij het verlagen van het grondwaterpeil (b.v. bronbemaling) of trillingsmetingen bij hei of sloopwerkzaamheden in de nabijheid van uw gebouw. Ook het plaatsen van scheurmeters is een mogelijkheid en hiermee kunt op een eenvoudige wijze vaststellen of de aanwezige scheurvorming in uw woning nog actief is.

Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of geclaimd worden kunnen wij een zogenaamde eindopname uitvoeren en van de eventueel geconstateerde verschil gebreken nabepaling van causaliteit een schaderapport worden opgesteld en de hoogte van de schade worden vastgesteld.

Mocht u vragen hebben of uw gebouw of object zich binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden bevindt, kan Handgraaf Bouwadvies u hierin adviseren.

Handgraaf Bouwadvies kan deze bouwkundige vooropname en eventuele aanvullende monitoring voor u uitvoeren.
De bouwkundige vooropnames van Handgraaf Bouwadvies zijn neutraal en onafhankelijk en hiermee kan later de aansprakelijkheid worden vastgesteld of juist uitgesloten.

Handgraaf Bouwadvies verzorgt bouwkundige vooropnames voor particulieren, bedrijven, aannemers en projectontwikkelaars.

Om te kijken naar de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met Handgraaf Bouwadvies opnemen.

Vragen? stel ze via het contactforumlier

Contact
Contact