Contra-expertise

Wanneer u schade lijdt en het niet eens bent met de schade-expert van de veroorzaker of verzekering kunt U een contra-expertise laten uitvoeren.
Een contra-expertise is een tegenonderzoek dat door Handgraaf Bouwadvies op een onafhankelijke manier voor u kan uitvoeren.

In sommige situaties kunnen de belangen tussen u en de schadeveroorzaker of verzekering botsen over de omvang of de hoogte van de schade.

Handgraaf Bouwadvies kan u hierin bijstaan, deskundig en oplossingsgericht ondersteunen waarbij wij uw belangen op een goede manier behartigen.
Handgraaf Bouwadvies kan indien nodig een contra-expertise-rapport opstellen.

In principe heeft u in veel gevallen recht op het inzetten van een eigen deskundige (Contra expert) omdat veel verzekeraars ook de kosten van een contra-expertise vergoeden.

Afwikkeling van Schade

Bij de afwikkeling van de schade zal de expert overleggen met de contra-expert, waarbij vooraf de afspraak geldt dat de uiteindelijke schadevaststelling tussen het resultaat van de twee verschillende expertises moet liggen: de schadevaststelling zal over het algemeen worden vastgelegd in een zogenaamde Akte van Taxatie, die door zowel expert als contra-expert dient te worden ondertekend. In het geval dat beide experts er niet uitkomen, dan kan alsnog een derde expert – de zogenaamde arbiter – ingeschakeld worden, waarvoor dezelfde vergoedingsregeling geldt als voor de contra-expert.
Deze benoeming van deze arbiter geschiedt reeds bij aanvang van de schaderegelingsprocedure via de zogenaamde Akte van Benoeming, waarin niet alleen de contra-expert wordt benoemd, maar ook direct de arbiter wordt gekozen. De arbiter mag nooit een contra-expert zijn.

Contra-expert ontzorgt

Contra-expertise kan echter ook worden ingeschakeld op het moment dat de schaderegeling de verzekerde “boven het hoofd dreigt te groeien”, wat met name bij grotere schades het geval zal zijn. Een contra-expert ontzorgt dan in feite de verzekerde partij door het overleg over de schaderegeling – uiteraard altijd in overleg met de verzekerde partij zelf – over te nemen of te begeleiden.

Om te kijken naar de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met Handgraaf Bouwadvies opnemen.

Vragen? stel ze via het contactforumlier

Contact
Contact