Handgraaf Bouwadvies Handgraaf Bouwadvies is bouwkundig/civieltechnisch deskundig in het opnemen, vaststellen, calculeren en rapporteren van fysieke schade aan gebouwen en werken, waaronder (monumentaal) erfgoed en landbouw(opslag)gebouwen.

Bouwschade als gevolg van waterschade, lekkage, bouwfouten, een verkeerd uitgevoerde verbouwing en schade aan belendingen kunnen naast hinder, vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw aannemer of verzekeraar. Bij alle soorten bouwschade kan Handgraaf Bouwadvies worden gevraagd om een onafhankelijk en neutraal onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade.

Hoogte herstelkosten

Bij dit onderzoek worden zorgvuldig alle aspecten geïnventariseerd en gerapporteerd. Als onderdeel van het onderzoek en de rapportage wordt ook de hoogte van de herstelkosten bepaald. Met het schade-expertise rapport kunt u de schade bij de tegenpartij of verzekeraar onderbouwen en verhalen.

De rapportages van Handgraaf Bouwadvies kunnen worden gebruikt om de schade vast te stellen maar ook als contra-expertise in aansprakelijkheid en rechtsbijstand zaken. In veel gevallen worden de kosten door de verzekeraar vergoed.

Om schade en vervelende discussies te voorkomen kunnen wij ook adviseren om vooraf een bouwkundige 0-opname te laten uitvoeren of bij omvangrijke bouwactiviteiten om een monitoringsplan op te stellen. Om te kijken naar de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met Handgraaf Bouwadvies opnemen.

Vragen? stel ze via het contactforumlier

Contact
Contact