Handgraaf Bouwadvies houdt zich bezig met alle soorten van fysieke schade in en rondom uw woning of bedrijfspand, waaronder (monumentaal) erfgoed en landbouw(opslag)gebouwen, en werken. Maar Handgraaf Bouwadvies adviseert ook in het voorkomen van bouwschade.

Bouwschade als gevolg van waterschade, lekkage, bouwfouten, een verkeerd uitgevoerde verbouwing en schade aan belendingen kunnen naast hinder, vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw aannemer of verzekeraar.

Bij alle soorten bouwschade kan Handgraaf Bouwadvies worden gevraagd om een onafhankelijk en neutraal onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade.
Bij dit onderzoek worden zorgvuldig alle aspecten geïnventariseerd en gerapporteerd. Als onderdeel van het onderzoek en de rapportage wordt ook de hoogte van de herstelkosten bepaald.
Met het expertise rapport kunt u de schade bij de tegenpartij of verzekeraar onderbouwen en verhalen.

Rapportages

De rapportages van Handgraaf Bouwadvies kunnen worden gebruikt om de schade vast te stellen maar ook als contra-expertise in aansprakelijkheid en rechtsbijstand zaken.
In veel gevallen worden de kosten door de verzekeraar vergoed.

Om schade en vervelende discussies te voorkomen kunnen wij ook adviseren om vooraf een bouwkundige 0-opname te laten uitvoeren of bij omvangrijke bouwactiviteiten om een monitoringsplan op te stellen.
Om te kijken naar de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met Handgraaf Bouwadvies opnemen.

 

Schade-Expertise

Bij alle soorten bouwschade kan Handgraaf Bouwadvies worden gevraagd om een onafhankelijk en neutraal onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade.
Met het expertise rapport kunt u de schade bij de tegenpartij of verzekeraar onderbouwen en verhalen.

lees verder

Contra-Expertise

Wanneer u schade lijdt en het niet eens bent met de schade-expert van de veroorzaker of verzekering kunt U een contra-expertise laten uitvoeren.
Een contra-expertise is een tegenonderzoek dat door Handgraaf Bouwadvies op een onafhankelijke manier voor u kan uitvoeren.

lees verder

0-Opname

Bij een bouwkundige vooropname (0-opname) worden alle scheurvormingen, schade en zettingen van zowel het interieur als het exterieur fotografisch vastgelegd en verwerkt in een bouwkundig rapport.
De bouwkundige vooropnames van Handgraaf Bouwadvies zijn neutraal en onafhankelijk en hiermee kan later de aansprakelijkheid worden vastgesteld of juist uitgesloten.

lees verder

Vocht-Lekdetectie

Wanneer vochtplekken of een lekkage zichtbaar worden is het zaak om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen. Handgraaf Bouwadvies heeft apparatuur om deze problemen op te sporen en kan u adviseren hoe deze op te lossen.

lees verder

Thermografie

Met behulp van thermografie kan men energieverlies, isolatie lekken en lekkages in beeld brengen en opsporen. Met een infraroodcamera kan je precies zien waar koudebruggen, isolatielekken en lucht lekkages voorkomen. Door b.v. bouw- en/of uitvoering fouten kunnen koudebruggen ontstaan.

lees verder

Monitoring

Elk bouwproject heeft in meer of mindere mate invloed op de naast gelegen bebouwing of omgeving. Deze omgevingsbeïnvloeding kan schade veroorzaken.
Om schade te voorkomen dient er vooraf een risico-inventarisatie gemaakt te worden van de uit te voeren werkzaamheden en bouwmethoden.

lees verder

Wij zijn per mail te bereiken

Contact
Contact

Handgraaf Bouwadvies is een bureau dat zich bezighoudt met de volgende diensten;

• Expertise onderzoeken bij alle soorten bouwschade:  –>
• Contra-expertise, wanneer u het niet eens bent met de expert van de verzekering:  –>
• Bouwkundige 0-opname van gebouwen waarnaast gewerkt gaat worden: –>
• Vocht- en lekdetectie bij onverklaarbare vochtproblemen en schimmelvorming: –>
• Monitoring van gebouwen in de omgeving bij bouwwerkzaamheden: –>
• Thermografie, warmtebeeld inspecties voor het opsporen van lekkages en koudebruggen in gebouwen:  –>