Neem contact met mij op

HANDGRAAF BOUWADVIES

EMAIL: info@handgraafbouwadvies.nl
BTW: NL NL00130674B97

–   Algemene voorwaarden
–   Privacyverklaring
–   DNR 2011 brochure

Expertise

Soms worden er bouwfouten gemaakt of blijkt bij verkoop van een woning een gebrek naar voren te komen en kan er een geschil ontstaan. Er wordt dan een advocaat ingeschakeld die vraagt om een expertise rapport op te stellen.

Contra Expertise

Wanneer u schade lijdt en het niet eens bent met de schade-expert van de veroorzaker of verzekering kunt U een contra-expertise laten uitvoeren. Een contra-expertise is een tegenonderzoek dat door Handgraaf Bouwadvies op een onafhankelijke manier voor u kan uitvoeren.

O- opname

Als er bouwactiviteiten worden uitgevoerd aan of nabij een gebouw of object kan het belangrijk zijn om vooraf een zogenaamde voor- of 0- opname uit te voeren.
Dit is belangrijk omdat werkzaamheden in de directe omgeving van uw pand schade kan veroorzaken.

Vocht – Lekkage

Camera inspectie, kruipruimte inspectie, lekkage, vochtproblemen en vochtmetingen.

  • *Is een verplicht in te vullen veld.

    Onze contactformulieren zijn volledig beveiligd via SSL encryptie. Hierdoor worden alle gegevens enkel versleuteld over het internet verstuurd.